Archive for the ‘nowe technologie’ Category

Eksploatacja energii geotermalnej

W obliczu wyczerpania się nieodnawialnych źródeł energii ludzkość stanęła przed zadaniem znalezienia nowych źródeł energii. Konwencjonalne zasoby energii są zużywane w coraz szybszym tempie, ponieważ potrzebuje ich powiększająca się grupa państw rozwiniętych i rozwijających się. Jednocześnie to zwiększające się zużycie paliw kopalnych, jak ropa naftowa, gaz czy węgiel nieuchronnie prowadzi do ich deficytu, zanieczyszczenia środowiska […]

Czym jest energia geotermalna

Jednym z najgorętszych tematów, związanych z ekologicznym i ekonomicznym zarządzeniem zasobami energetycznymi, są możliwości wykorzystywanie energii geotermalnej. Jest to jedno ze źródeł energii odnawialnej, która miałaby zastąpić będące w powszechnym użytkowaniu zasoby konwencjonalne. Energia geotermalna (geotermiczna) jest to energia cieplna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Powstaje ona w procesie, w którym wody opadowe przenikają […]

Słońce największą elektrownią

Konwencjonalne źródła energii były podstawą jej produkcji przez długie dziesięciolecia. Nadchodzące w tym względzie zmiany wywołało widmo kończących się zasobów paliw kopalnych oraz ich niekorzystny wpływ na środowisko podczas przetwarzania w energię elektryczną lub cieplną. Dzięki narastającej mobilizacji gospodarczej, wśród polityków i społeczeństw w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się, wzrosła rola energii odnawialnej jako […]

Energia od Słońca

Na naszych oczach realizowane są pewne scenariusze rozwoju technologicznego, które do niedawna bardziej pasowały do filmów fantastycznonaukowych. Tak się właśnie dzieje z energetyką, która w coraz większym stopniu przestawiana jest z konwencjonalnych źródeł na metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Na ich czele pod względem ilości energii zaspokajającej globalne zapotrzebowanie jest energia wodna, która odpowiada […]

Szukaj energii w polu

Od kilku dekad obserwujemy próby przestawienia światowej gospodarki z konwencjonalnych metod pozyskiwania energii na energię odnawialną. Powody dla tych zmian są zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Wiadomo już powszechnie, że ludzkość stoi przed koniecznością prowadzenia nowej polityki energetycznej, żeby zastąpić nieodnawialne źródła energii, które nieuchronnie się wyczerpują a ich przetwarzanie jest szkodliwe dla środowiska. Alternatywą […]

Wiatr napędza energię

Produkcja energii, elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii zaspokaja już zauważalną część globalnego zapotrzebowania. Zaletą takich źródeł energii jest to, że są nie istnieje możliwość ich wyczerpania, jak to stanie się z konwencjonalnymi źródłami energii takimi jak paliwa kopalne. Co więcej, wykorzystywanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej nie powoduje negatywnych konsekwencji […]

Potencjał energetyczny wody

Intensywny rozwój cywilizacyjny, jak jest naszym udziałem, wywołuje problem związany ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Sposobem na jej pozyskiwanie jest spalanie paliw kopalnych oraz alternatywa dla nich, energia jądrowa. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nieodnawialnymi źródłami energii, których zużywanie prowadzi nieuchronnie do tego, że kiedyś ich zabraknie, a ponadto skutkuje zanieczyszczeniem środowiska. […]

Energia w wodzie

Potrzeby energetyczne coraz bardziej się zwiększają, a wyczerpują się tradycyjne źródła, z których pozyskiwano energię, jak węgiel, ropa czy gaz. Eksperci uznają, że w ciągu paru następnych dziesięcioleci ludzkość osiągnie peak oil, czyli szczyt wydobycia ropy naftowej, po którym wydobycie ropy osiągnie maksimum i rozpocznie się spadek wydobycia. Tym bardziej wiec rządy państw rozwiniętych mobilizują […]

By nie zabrakło energii

W mediach niemało słyszymy o konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wytarzania i gospodarowania energią. Pojawiają się argumenty związane z tym, że użytkowanie takich źródeł energii jak ropa naftowa czy węgiel jest szkodliwe dla środowiska ze względu na emitowane przez to zanieczyszczenia, szczególnie gazów cieplarnianych. Ponadto wskazuje się, że paliwa kopalne, z których czerpiemy większość energii, […]

Czym jest energia odnawialna

Ekologia nie jest zbiorem pięknych i szczytnych idei, ale oferuje szereg praktycznych rozwiązań, które mogą przynieść wiele korzyści środowisku i ludziom. Do takich rozwiązań należą odnawialne źródła energii, które wykorzystują w procesie przetwarzania siłę wiatru, promieniowanie słoneczne, spadki rzek, opady czy energię pozyskiwaną z biomasy. Ich wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem, ponieważ ich […]