By nie zabrakło energii

W mediach niemało słyszymy o konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wytarzania i gospodarowania energią. Pojawiają się argumenty związane z tym, że użytkowanie takich źródeł energii jak ropa naftowa czy węgiel jest szkodliwe dla środowiska ze względu na emitowane przez to zanieczyszczenia, szczególnie gazów cieplarnianych. Ponadto wskazuje się, że paliwa kopalne, z których czerpiemy większość energii, mają skończone i nieodnawialne zasoby, dlatego ludzkość wkrótce stanie przed koniecznością przestawienia się na inne metody wytwarzania energii. Istnieje już dla nich alternatywa, którymi są odnawialne źródła energii. Pewne znane są już od kilku dziesięcioleci, jak to jest z hydroenergią, a niektóre są rozwijane od niedawna, jak technologie bazujące na energii słonecznej. Obecnie światowa produkcja energii ze źródeł odnawialnych pokrywa 8,5% potrzeb, z czego większość stanowi energia z elektrowni wodnych. W Polsce daleko do tych wyników, gdyż odnawialne źródła energii dostarczają 4% zapotrzebowania na energię, w większości jest to biomasa, w tym głównie drewno. Można to wyjaśnić tym, że w krajach, które stawiają na energię odnawialną jest więcej funduszy na rozwój jej infrastruktury, a temat ten od dawna jest obecny w dyskusjach publicznych. Polska energetyka wciąż bazuje na węglu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.