Czym jest energia geotermalna

Jednym z najgorętszych tematów, związanych z ekologicznym i ekonomicznym zarządzeniem zasobami energetycznymi, są możliwości wykorzystywanie energii geotermalnej. Jest to jedno ze źródeł energii odnawialnej, która miałaby zastąpić będące w powszechnym użytkowaniu zasoby konwencjonalne. Energia geotermalna (geotermiczna) jest to energia cieplna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Powstaje ona w procesie, w którym wody opadowe przenikają do wnętrza Ziemi, gdzie podgrzewane są do wysokich temperatur pod wpływem pokładów magmy. Ogrzana w ten sposób woda wydostaje się na powierzchnię jako gorąca woda lub para wodna. Nadaje się ona do bezpośredniego wykorzystania poprzez przesłanie jej do systemów ciepłowniczych lub też w sposób pośredni, odbierając ciepło w wymiennikach ciepłowni geotermalnej. Największym mankamentem w przypadku energii geotermalnej są trudności związane z jej wydobyciem. W celu jej wydobycia wykonuje się serię odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Głębokość geologicznych odwiertów jest uzależniona od głębokości źródeł geotermalnych. Im głębiej się one znajdują, tym mniej opłacalne wydobycie energii geotermicznej. Na świecie wykorzystuje się ją w 64 krajach, najbardziej w nią zasobna jest Islandia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.