Czym jest energia odnawialna

Ekologia nie jest zbiorem pięknych i szczytnych idei, ale oferuje szereg praktycznych rozwiązań, które mogą przynieść wiele korzyści środowisku i ludziom. Do takich rozwiązań należą odnawialne źródła energii, które wykorzystują w procesie przetwarzania siłę wiatru, promieniowanie słoneczne, spadki rzek, opady czy energię pozyskiwaną z biomasy. Ich wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w stosunkowo krótkim czasie. Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii, do których należą paliwa kopalne. Globalna produkcja energii ze źródeł odnawialnych zaspokaja 8,5% zapotrzebowania, z czego większość przypada na energie wodną. W przypadku Polski z odnawialnych źródeł energii pochodzi około 4% zapotrzebowania na energię, przede wszystkim z biomasy, wiatru i hydroenergetyki. W ostatnich dekadach bardzo wzrosły światowe inwestycje w odnawialne źródła energii, w wielu krajach dopłaca się do nich pokaźne kwoty. W Polsce udział energii elektrycznej wytworzonej z energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wzrósł trzykrotnie w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2005. Duży wpływ na wykorzystanie energii odnawialnych źródeł ma ich koncentracja. Choć najobfitszym źródłem energii jest energia słoneczna, jest ona też na Ziemi najbardziej rozproszona.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.