Eksploatacja energii geotermalnej

W obliczu wyczerpania się nieodnawialnych źródeł energii ludzkość stanęła przed zadaniem znalezienia nowych źródeł energii. Konwencjonalne zasoby energii są zużywane w coraz szybszym tempie, ponieważ potrzebuje ich powiększająca się grupa państw rozwiniętych i rozwijających się. Jednocześnie to zwiększające się zużycie paliw kopalnych, jak ropa naftowa, gaz czy węgiel nieuchronnie prowadzi do ich deficytu, zanieczyszczenia środowiska i wzrostu kosztów wydobycia. Poszukiwania realnej alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii skierowały się ku energii odnawialnej. Jednym z jej rodzajów jest energia geotermalna (geotermiczna), czyli energia cieplna pochodząca z wnętrza Ziemi. Może być ona wykorzystywana bezpośrednio w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej lub pośrednio do produkcji energii elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie w przypadku źródeł wyjątkowo gorących. Jej wydobycie następuje za pomocą odwiertów geologicznych dokonywanych w rejonach hipertermicznych. Przede wszystkim są to obszary radiogeniczne, z dużą zawartością pierwiastków radioaktywnych, obszary wysokiego strumienia ciepła i punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). Wykorzystanie energii geotermalnej jest bardzo kłopotliwe i kosztowne pod względem inwestycyjnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.