Energia w wodzie

Potrzeby energetyczne coraz bardziej się zwiększają, a wyczerpują się tradycyjne źródła, z których pozyskiwano energię, jak węgiel, ropa czy gaz. Eksperci uznają, że w ciągu paru następnych dziesięcioleci ludzkość osiągnie peak oil, czyli szczyt wydobycia ropy naftowej, po którym wydobycie ropy osiągnie maksimum i rozpocznie się spadek wydobycia. Tym bardziej wiec rządy państw rozwiniętych mobilizują środki, żeby lepiej wykorzystywać alternatywne, odnawialne źródła energii, do których należą wszystkie, których wykorzystywanie nie prowadzi do trwałego niedoboru. Dotyczy to przetwarzania energii promieniowania słonecznego, wiatru, energii geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, oraz pozyskiwaną z biomasy i biogazu. Pozyskiwana w ten sposób energia może być energią elektryczną, ciepłem lub chłodem. Najbardziej intensywnie w skali świata wykorzystuje się energię wodną, związaną z grawitacyjną energią wody, przede wszystkim spadkami wód śródlądowych. Z tego źródła pochodzi 6,7% światowego zużycia energii, co stanowi aż 75% całości produkcji energii z odnawialnych źródeł. Energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną w hydroelektrowniach, które buduje się na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym. Energia wodna jest zwykle dużo tańsza od węgla lub energii jądrowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.