Potencjał energetyczny wody

Intensywny rozwój cywilizacyjny, jak jest naszym udziałem, wywołuje problem związany ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Sposobem na jej pozyskiwanie jest spalanie paliw kopalnych oraz alternatywa dla nich, energia jądrowa. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nieodnawialnymi źródłami energii, których zużywanie prowadzi nieuchronnie do tego, że kiedyś ich zabraknie, a ponadto skutkuje zanieczyszczeniem środowiska. Dlatego od kilku dekad coraz większą rolę zaczyna odgrywać energia ze źródeł odnawialnych, których wykorzystywanie nie prowadzi do deficytu i jest nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Jako energię odnawialną klasyfikuje się między innymi energię wodną, słoneczną, geotermalną, energię prądów morskich, wiatru lub biomasy. Z tej listy najważniejsza jest energia wodna, czyli inaczej mówiąc, energia mechaniczna płynącej wody, która wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej. Jest to także najbardziej popularne źródło energii odnawialnej, na które przypada 75% z całości energii pochodzącej z tych źródeł. Energię wodną wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej w hydroelektrowniach zlokalizowanych zwykle na spiętrzeniach, powstałych dzięki zaporom wodnym oraz na górskich rzekach, gdzie spadek wody jest największy. Energia wodna to tanie i czyste źródło energii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.