Rodzaje elektrowni wiatrowych

Niewielkie zespoły urządzeń pozwalają na wykorzystanie energii wiatru do zasilenia pojedynczego domu lub kilki stojących blisko siebie nazywamy przydomową elektrownia wiatrową. Takie niewielkie urządzenia najczęściej w sposób odpowiedni zapewniają dostęp do energii. Farmy wiatrowe to budowle stworzone z wielu turbin wiatrowych, a zebranie ich w jednym miejscu ogranicza koszty zarówno budowy jak i utrzymania. Łatwiej jest także stworzyć sieć elektryczną. Nie jest powiedziane, ze farma taka musi znajdować się koniecznie na lądzie, zdarzają się ich lokalizacje poza nim. Morskie farmy wiatrowe generują większe koszty, ale posiadają jednocześnie większy teren oraz lepsze warunki powietrzne. Nie ma także siedlisk ludzkich, które mogą zaburzać ich działanie. Same wiatry morskie są dużo bardziej ustabilizowane oraz silniejsze niż lądowe, przez co łatwo uzyskać lepsze wyniki niż na lądzie. Problemem pojawiającym się w momencie, gdy korzystamy z turbin wiatrowych do generowania prądu jest taki, że wiatr jest bardzo zmiennym zjawiskiem. Dobre wykorzystanie jego potencjału jest bardzo trudne, podobnie jak utrzymanie stałego poziomu produkcji energii. W przypadkach tych elektrowni nierzadko buduje się niedaleko inny typ, który pozwala uzupełniać różnice powstające w zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.