Słońce największą elektrownią

Konwencjonalne źródła energii były podstawą jej produkcji przez długie dziesięciolecia. Nadchodzące w tym względzie zmiany wywołało widmo kończących się zasobów paliw kopalnych oraz ich niekorzystny wpływ na środowisko podczas przetwarzania w energię elektryczną lub cieplną. Dzięki narastającej mobilizacji gospodarczej, wśród polityków i społeczeństw w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się, wzrosła rola energii odnawialnej jako źródła służącego do wytwarzania niezbędnej energii. W rezultacie odnawialne źródła energii mają coraz większą udział i obecnie pokrywają około 8,5% światowego zapotrzebowania na energię. W tym zestawieniu na pierwszym miejscu są energia wodna i wiatrowa, jednak dynamicznie zyskuje na znaczeniu energia słoneczna. W ostatniej dekadzie energetyka słoneczna rozwija się w tempie 40% rocznie i choć zaspokaja tylko 0,4% zapotrzebowania na energię elektryczną, to można spodziewać się, że jej udział będzie się nadal zwiększał. Jest to wyzywanie dla specjalistów od energetyki, biorąc pod uwagę to, że z jednej strony energia słoneczna jest najobfitszą energią dostępną na Ziemi a z drugiej jest energią najbardziej rozproszoną. Sprawia to, że koszty otrzymywania energii elektrycznej ze światła słonecznego są wielokrotnie wyższe niż przy wykorzystaniu innych źródeł energii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.