Wiatr napędza energię

Produkcja energii, elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii zaspokaja już zauważalną część globalnego zapotrzebowania. Zaletą takich źródeł energii jest to, że są nie istnieje możliwość ich wyczerpania, jak to stanie się z konwencjonalnymi źródłami energii takimi jak paliwa kopalne. Co więcej, wykorzystywanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej nie powoduje negatywnych konsekwencji dla środowiska, przede wszystkim emisji spalin, zawierających gazy cieplarniane. Globalnie najwięcej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pochodzi z energetyki wodnej. Innym sposobem użytkowania energii odnawialnej, który uznaje się za bardzo perspektywiczny, jest pozyskiwanie jej z energii wiatrowej. Polega to na przekształcaniu energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Energia elektryczna produkowana z energii wiatrowej zaspokaja 2,5% światowego zapotrzebowania. Ludzkość próbowała spożytkować energię wiatru już w starożytności, gdy zaczęto wykorzystywać wiatraki do produkcji energii mechanicznej, potrzebnej do nawadniania pól lub napędzania młynów wiatrowych. Obecnie powstają farmy wiatrowe, na których instaluje się turbiny wiatrowe, potężne wiatraki z trzema łopatami. W Polsce najwięcej elektrowni wiatrowych jest na Pomorzu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.